Gépjármű átírás menete

Gépjármű átírás menete
5 (100%) 5 Szavazat

Gépjármű átírás menete

A gépjármű átírással kapcsolatos egyik legfontosabb tudnivaló, hogy amennyiben használt gépjárművet vásárol, a tulajdonosváltást 15 napon belül be kell jelentenie a jogváltozás átvezetésére illetékes okmányirodánál, ennek elmulasztása akár 100.000 Ft-os bírsággal is járhat. Az okmányirodai ügyintézéshez az alábbiakra lesz szüksége:

 • a megvásárolt autó forgalmi engedélye
 • a megvásárolt autó törzskönyve (amennyiben – új típusú forgalmi engedély esetén – rendelkezik törzskönyvvel)
 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, hatósági határozat, stb.)
 • az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot
 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló igazolást
 • az ügyfél-azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • amennyiben az okmányirodában nem személyesen az új tulajdonos jár el, úgy az eljáró személy nevére szóló, két tanú által aláírt meghatalmazást
  • a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást továbbá (az adott gépjárműre vonatkozó átírási költségek kiszámolásához, használja
 • az új forgalmi engedély és az új törzskönyv megfizetését tanúsító igazolást (6.000 + 6.000 Ft)

  Átírási költség kalkulátor


A vagyonszerzési illetékeket az új forgalmi engedély és az új törzskönyv kiállításának díját a legtöbb okmányirodában helyben is be lehet fizetni, ahol azonban erre nincs lehetőség, ott az illetékeket postai csekken kell befizetni.

Nem árt tudni, hogy a legtöbb okmányirodában több órásra is elhúzódhat az ügyintézésre való várakozás, ha nem rendelkezik előzetesen foglalt időponttal! Épp ezért célszerű, ha jóval a tervezett ügyintézés előtt foglal magának időpontot (általában 1-2 héttel későbbre lehet leghamarabb), melyet interneten is megtehet az alábbi címen: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas
Az időpontfoglaláshoz nincs szükség regisztrációra vagy ügyfélkapus belépésre, pusztán ki kell választania egy okmányirodát, megadni az ügycsoportot (Járműigazgatási ügyek) valamint a konkrét ügyet (Jármű tulajdonosának személyében bekövetkezett változás – gépjármű átírás), majd kiválasztani a legközelebbi időpontot és megadnia az átírást intéző személy nevét.

Mielőtt azonban az okmányirodába indulna, sőt lehetőleg még azelőtt, hogy egyáltalán aláírná az adásvételi szerződést és kifizetné a vételárat, feltétlenül győződjön meg az alábbiakról:

 • a gépjármű forgalmi engedélyében feltüntetett alvázszám (E mező) és motorszám (P.5 mező) megegyezik az autó adattábláján feltüntetett számsorokkal
 • az adásvételi szerződést aláíró személy vagy cég neve és címe megegyezik a forgalmiban tulajdonosként megjelölt (C.4 mező) személy vagy cég nevével (C.1.1/C.1.2 mezők) és címével (C.1.3. Mező). Az adatokat az eladó okmányaiban is ellenőrizze! (magánszemély esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya, cég esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány)
 • az autó legutolsó műszaki vizsgájának érvényessége még nem járt le
 • a forgalmi engedély Hivatalos feljegyzések rovatában nem szerepel olyan kitétel, mely az autó elidegeníthetetlenségére (pl.: zálogjog bejegyzés, lefoglalás stb.) vagy forgalomból való kivonására vonatkozik
 • feltétlenül kérdezzen rá az eladónál, hogy a gépjármű volt e korábban hitelezve, ha igen, az átíráshoz szükség lesz a korábban hitelező bank igazolására, mely szerint az elidegenítési korlátozás törölhető – ennek hiányában az autót nem lehet átírni, akkor sem, ha a hitel már rendezve lett

Fontos még tudni, hogy néhány esetben ha látszólag minden rendben is van az okmányokkal, az autó ennek ellenére még állhat lefoglalási eljárás vagy akár körözés alatt. Ennek ellenőrzésére a legegyszerűbb módszer, ha magyarorszag.hu gépjármű keresőjével ellenőrzi ellenőrzi az adott gépjármű adatait. Ha az itt megjelenő adatok szerint a gépjármű nem áll körözés alatt és forgalomban is van, akkor nagy valószínűséggel nincs vele probléma, hiszen a lefoglalási eljárások során többnyire az első lépés, hogy az autót az illetékes hatóság kivonja a forgalomból. Azonban még ilyen esetben is legyen óvatos és ha az autóval kapcsolatban bármilyen körülményt akár a legkevésbé is gyanúsnak érez, ragaszkodjon hozzá, hogy az eladó személyesen kísérje el önt az okmányirodába és a vételárat csak a sikeres átírást követően fizesse ki!